Thứ tư | 03/06/2020-07:51:21 am
Trang chủ

Năng lực hoạt động Tổ Thí nghiệm Vật lý

 

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

TỔ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

GIỚI THIỆU

Tổ Thí nghiệm Vật lý được thành lập cùng với sự ra đời của Bộ phận Quản lý Khu Thí nghiệm – Thực hành theo quyết định số 28/QĐ-ĐHAG ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang có chức năng quản lý cơ sở vật chất phục vụ thí nghiệm môn học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành Vật lý trong toàn Trường.

Tổ Thí nghiệm Vật lý có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Trực tiếp quản lý và lập sổ theo dõi chi tiết trang thiết bị, dụng cụ đối với các phòng thí nghiệm Vật lý;

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết: phương tiện, nguyên vật liệu, mẫu vật…theo đề nghị của Khoa/Bộ môn. Trợ giúp vận hành máy móc, thiết bị phục vụ buổi thí nghiệm, thực hành;

Hỗ trợ công tác giảng dạy các học phần,  nghiên cứu khoa học, thực hiện khoá luận tốt nghiệp;

Ngoài ra, Tổ Thí nghiệm Vật lý còn thực hiện các dịch vụ:

Thiết kế bài giảng và hỗ trợ giảng dạy phần thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học chương trình bậc Trung học và bậc Đại học;

Tư vấn, bảo trì, hiệu chuẩn, hướng dẫn vận hành các trang thiết bị thí nghiệm, thực hành;

Tư vấn, thiết kế, lắp đặt phòng thí nghiệm trường học;

Thiết kế mạch điện, mạch điện tử;

Gia công các thiết bị cơ khí, các vật dụng nhôm và Inox;

Lắp đặt, tư vấn, sửa chữa các công trình, thiết bị điện dân dụng.

Bên cạnh đó, tổ thí nghiệm còn tham gia công tác giảng dạy các học phần thí nghiệm, tích cực tham gia công tác nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học với các đề tài thuộc lĩnh vực Vật lý nhất là Vật lý thực nghiệm.

NHÂN SỰ 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

ThS. Trịnh Thị Hồng

Giảng viên

Tổ trưởng

0978.766.006

hong000916@gmail.com

2

CN. Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên

Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm

Đang học  Cao học

01227.414.303

ntlanh@agu.edu.vn

3

CN. Nguyễn Công Hợi

Giảng viên

Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm

0976.839.797

nchoi@agu.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Hồng Hải

Giảng viên

Đang học NCS

0939.229.288

nhhai@agu.edu.vn

5

ThS. Lâm Thị Thanh Phương

Giảng viên

Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm

0979.776.252

lttphuong@agu.edu.vn

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Tổ thí nghiệm Vật lý có 07 phòng chức năng nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:

PHÒNG NGHIÊN CỨU (KTN 110):

Sức chứa: 20 người.

Phục vụ nghiên cứu khoa học ngành Vật lý – Vật lý kỹ thuật, Vật lý tin học.

Phục vụ thực hiện khoá luận tốt nghiệp, bồi dưỡng SV giỏi, báo cáo chuyên đề.

Phục vụ nghiên cứu tài liệu hướng dẫn các bộ thí nghiệm thực hành, tài liệu hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị thuộc tổ thí nghiệm Lý.

Các thí nghiệm về quang phổ với máy Spectrophotometer V630, máy UP100H – Ultrasonic Processor.

Cán bộ quản lý: Trịnh Thị Hồng, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Công Hợi.

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 1 (KTN 102):

Sức chứa: 40 người.

Phục vụ giảng dạy học phần:

- Thí nghiệm Cơ - Nhiệt (PHY513)

- Thí nghiệm Điện - Quang(PHY522)

Phục vụ nghiên cứu các chuyên đề:

- Thí nghiệm Cơ học: phép đo các hằng số cơ bản, Các định luật về va chạm (sử dụng đệm không khí kết hợp Cobra3), Sự rơi tự do, Dao động của con lắc (kết hợp Cobra3), Hiệu ứng âm thanh Doppler (kết hợp Cobra3), Qui tắc momen, Định luật Hook, Định luật bảo toàn cơ năng với bánh xe Maxwell, Qui tắc hồi chuyển, Xác định hằng số hấp dẫn/cân bằng Cavendish (kết hợp Cobra3), Sức căng mặt ngoài (kết hợp Cobra3), Vận tốc âm thanh trong không khí (kết hợp Cobra3).

- Thí nghiệm Nhiệt học: Sự giãn nở nhiệt của chất rắn và chất lỏng, Phương trình trạng thái của khí lý tưởng (kết hợp Cobra3), Nhiệt dung riêng của chất khí (kết hợp Cobra3), Nhiệt dung riêng của chất rắn (kết hợp Cobra3), Định luật Stefan - Boltzman về bức xạ (kết hợp Cobra3).

- Thí nghiệm Điện – Từ học: Cầu Wheatstone, Cân dòng/Lực tác dụng lên vật mang điện, Cầu RLC (kết hợp Cobra3) và Module FG, Máy biến thế, Điện trở nội và sự dung hợp nguồn, Định luật Faraday, Cân dòng/Lực tác dụng lên vật mang điện (kết hợp Cobra3), Định luật Culông (kết hợp Cobra3), Thí nghiệm Franck-Hert, Nhiễu xạ electron, Hiện tượng từ trễ (kết hợp Cobra3), Từ trường Trái Đất, Từ trường của cuộn dây và định luật Boit-Savart (kết hợp Cobra3), Điện từ và điện thế trên bản tụ.

- Thí nghiệm Quang học: Đo vận tốc của âm thanh, Các định luật thấu kính và dụng cụ quang học, Sự tán sắc và năng suất phân giải, Giao thoa kế Michelson, Định luật Plank, Quang học xác định vận tốc âm (kết hợp Cobra3), Cường độ nhiễu xạ tại hệ khe đơn và khe đôi.

- Thí nghiệm Phóng xạ, Hạt nhân:  Mặt cắt quang hạt nhân/Mặt cắt tán  xạ Compton (kết hợp Cobra3), Chu kỳ bán rã và cân bằng phóng xạ (kết hợp Cobra3), Thí nghiệm Rutherford (kết hợp Cobra3)

Cán bộ quản lý: Trịnh Thị Hồng

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 2 (KTN 103)

Sức chứa: 30 người

Lưu trữ các bài TN Cơ - Nhiệt, Điện - Quang (trước 2007)

Phục vụ học phần:

- Vật lý đại cương A2  (ĐH: PHY102 - CĐ: PHY105)_Nhóm 1,3,5

- Vật lý đại cương B (PHY103)_Nhóm 1

Phục vụ nghiên cứu các nội dung Cơ - Nhiệt: Xác định hằng số hấp dẫn, Xác định hằng số nhớt của chất lỏng, Xác định nhiệt bay hơi, Xác định nhiệt dung riêng, Xác định nhiệt nóng chảy, Xác định vận tốc truyền âm trong các chất, Xác định tỷ trọng chất lỏng, Khảo sát sự giãn nở vì nhiệt của các chất, Khảo sát dự mất ma sát trong động cơ, Moment quán tính, Khảo sát các định luật cơ học trên đệm không khí, Kiểm nghiệm các định luật Becnoulli, Phương trình trạng thái khí lý tưởng,…

Phục vụ nghiên cứu các nội dung Điện- Quang: Kiểm nghiệm định luật Coulomb, Định luật Kirchhoff, Đo từ trường Trái Đất, Xác định công suất có ích trong mạch RLC, Khảo sát mạch cầu Wheatstone, Xác định bước sóng với ống Kundt, Khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng, Xác định cường độ nhiễu xạ của ánh sáng, Khảo sát tán sắc ánh sáng, Phân cực ánh sáng, Hiệu ứng quang điện trong, Hiệu ứng quang điện ngoài, Xác định hằng số Plank, Khảo sát tín hiệu Cassette, ti vi, âm thanh Stero, Khảo sát định Ohm, Khảo sát đặc tính của Tranzitor, Điôt …

Cán bộ quản lý: Nguyễn Thị Lan Anh

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 3 (KTN 109):

Sức chứa: 30 người

Lưu trữ các bài VL 6,7,8,9, 10, 11, & 12

Phục vụ học phần:

- Vật lý đại cương A2  (ĐH: PHY102 - CĐ: PHY105)_Nhóm 2, 4, 6

- Vật lý đại cương B (PHY103)_Nhóm 2

Cán bộ quản lý: Nguyễn Thị Lan Anh

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP (KTN 104):

Sức chứa: 20 người

Phục vụ học phần:

- Thí nghiệm Phương pháp 1 (PED571)

- Thí nghiệm Phương pháp 2 (PED572)

- Phương tiên dạy học (PED566)

- Ứng dụng Vật lý trong đời sống (PHY911)

Phục vụ nghiên cứu các chuyên đề:

- Thí nghiệm TESS dùng nghiên cứu, khảo sát các định luật, định lý Vật lý trong các lĩnh vực Cơ học, Nhiệt học, Điện học, Quang học, Điện tử, Điện Từ, Từ học.

- Thí nghiệm Cobra4 kết nối Wifi dùng nghiên cứu trong Cơ học, Nhiệt học, Điện/Điện tử.

Phục vụ nghiên cứu thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm chứng minh, thí nghiệm thực hành chương trình Vật lý THCS và THPT.

Cán bộ quản lý: Trịnh Thị Hồng

PHÒNG THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT – CÔNG NGHIỆP - ĐIỆN TỬ (KTN 101):

Sức chứa: 30 người

Phục vụ giảng dạy học phần:

- Thiết bị điện tử dân dụng (TEC910)

- Chuyên đề Cơ điện tử (TEC912)

- Chuyên đề Vi điều khiển (TEC516)

- Bơm, quạt và máy nén (TEC515)

- Kỹ thuật điện-KTMT (TEC523)

- Thiết bị điện (TEC514)

- Kỹ thuật điều khiển tự động (TEC515)

Cán bộ quản lý: Nguyễn Công Hợi

KHO (KTN 106):

Lưu trữ các dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ thí nghiệm.

Lưu trữ các dụng cụ, nguyên vật liệu và thiết bị cơ khí.

Cán bộ quản lý: Nguyễn Công Hợi

MỘT SỐ THIẾT BỊ VÀ BỘ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM: (xem chi tiết)

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CÔNG BỐ:

1. Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Ngọc Thanh Sơn, Đặng Văn Liệt (2012), “Xác định mặt móng kết tinh của một số dị thường trọng lực ở vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp nơron cưỡng bức”, Hội nghị Khoa học lần VIII, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM, tr 64,184

2. Nguyen Ngoc Thanh Son, Nguyen Hong Hai, Luong Phuoc Toan, Dang Van Liet (2012), “Determination of the crystal basement of some gravity anomalies in Mekong delta area by using the forced neural network”, Proceedings of the International Scientific Conference “Geophysics – Cooperation and Sustainable Development”, pp 371-379, ISBN: 978-604-913-091-5

3. Nguyễn Hồng Hải (2013), “Sử dụng phần mềm Galileo để phân tích một số chuyển động cơ học trong phần cơ học chương trình vật lý phổ thông”, Thông tin khoa học Đại học An Giang, số 55-03/2013, An Giang, tr 21-23

4. Nguyễn Hồng Hải (2013), Kết hợp phương pháp Compact trong giải bài toán ngược trọng lực, Thông tin khoa học Đại học An Giang, số 57-09/2013, An Giang, tr 36-39,60

5. Nguyễn Hồng Hải (2013), Ứng dụng phương pháp Compact trong giải bài toán ngược trọng lực, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Phú Yên, số 09/2013, ISSN 0866-7780, tr 25-33

6. Nguyễn Hồng Hải (2013), Khu Thí nghiệm – Thực hành Trường Đại học An Giang – Một bước phát triển đột phá, Thông tin khoa học Đại học An Giang, số 58-11/2013, An Giang, tr 5-6.

7. Nguyễn Hồng Hải (2014), Thí nghiệm Vật lý đại cương A2, Đại học An Giang. (TLGD)

8. Nguyễn Hồng Hải (2014), Thí nghiệm Cơ - Nhiệt, Đại học An Giang. (TLGD)

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

TỔ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ, KHU THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG (TẦNG TRỆT)

Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0766.256656 1300

Email: epa@agu.edu.vn

Lịch Hoạt động

CNT2T3T4T5T6T7
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Hình ảnh Hoạt động

Thống kê

  • Lượt truy cập: 3,503,144
  • Hiện đang có 0 users0 khách trực tuyến.
  • Số bài viết: 405